Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá a pristupujeme k nej zodpovedne a dodržiavame právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Radi by sme Vám preto poskytli informácie o tom aké osobné údaje spracovávame, aké dôvody na to máme, aké sú Vaše práva a ďalšie potrebné informácie pre Vás.Zoznámite sa tu s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov). Legislatívna v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon SR č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V tejto časti je prístupnejšou a zrozumiteľnejšou formou vysvetlené, čo znamená spracovanie osobných údajov a jednotlivé pojmy spojené so spracovaním týchto údajov.

 • Osobný údaj – akákoľvek informácia, na základe ktorej môžeme identifikovať dotknutú osobu, ako napr. meno, priezvisko, ale aj email, IP adresa a podobne.
 • Dotknutá osoba – osoba ktorej osobné údaje sa spracovávajú.
 • Spracovávanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ vykonáva s Vašimi osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zaznamenávanie, uchovávanie a pod.
 • Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určí účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.
 • Sprostredkovateľ – spracováva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
 • Účel – prečo spracovávame Vaše osobné údaje.
 • Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracovávania Vašich osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby.
 • Nariadenie GDPR – hlavný právny predpis týkajúci sa ochrany Vašich osobných údajov, ktorý sa začína uplatňovať od 25. mája 2018.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom Vašich osobných údajov je prevádzka ECOMADE.sk, spoločnosti Miroslav Šimášek MSdata, Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v živnostenskom registri sp. č.: Žo-2000/19453/00002, reg. č. 2786/2000, IČO: 37411675 (ďalej len „správca“).Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: názov firmy a adresa pre doručovanie: ECOMADE.sk, Miroslav Šimášek MSdata, Prielohy 979/10 010 07 Žilina, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty msdata@msdata.sk, telefón +421 041 5001 921, +421 0948 889 998.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, ak neprišlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, alebo ju zo strany správcu plniť.
 • zasielanie obchodných oznamov a realizácia ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Aké informácie o Vás na našom e-shope získavame

Počas vašej návštevy nášho e-shopu spracovávame len informácie, ktoré o sebe uvediete, a ktoré sa k nám odošlú, zhromaždia a uložia sa na chránený server a spracujú sa v rozsahu aký povolíte, alebo ako je povolený zákonom. Môžete niektoré informácie neuviesť alebo neudeliť súhlas na ich spracovanie. Toto však môže znamenať, že nebudete môcť využiť niektorú z našich ponúk, alebo služieb našej spoločnosti. Osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie Vašej objednávky sa spracovávajú pre tento účel bez ďalšieho zvláštneho súhlasu. Súhlas je udelený automaticky odoslaním Vašej objednávky.

Doba uloženia a uchovávania osobných údajov

Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené je maximálne 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Ďalší príjemcovia Vašich osobných údajov

Pri odovzdávaní Vašich osobných údajov vždy zabezpečíme najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ich ochrany. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ e-shopového systému WEBAREAL), Dameko, s.r.o. (pre účely spracovania fakturačných dát a účtovníctva), doručovateľské spoločnosti ReMax Courier Service spol. s r.o.., Zásielkovňa s.r.o., Slovenská pošta a.s..

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje šifrujeme pomocou SSL (proces Secure Socket Layer). SSL je v súčasnosti najbežnejším a najbezpečnejším spôsobom prenosu údajov na internete. Vaše osobné údaje chránime pred stratou, neoprávnenou manipuláciou a neoprávneným prístupom tretích strán.Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii, alebo v krajinách, ktoré zaisťujú požadovanú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

ZBIERANIE ÚDAJOV

POUŽITIE COOKIES. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve tejto webovej stránky, aby Vám zjednodušili jej používanie. Súbory cookie neposkytujeme sprostredkovateľom, resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornení pri návšteve tejto webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním webovej stránky. Ak ako užívateľ nesúhlasíte s používaním súborov cookie, nenavštevujte túto webovú stránku, alebo súbory cookie aktívne vymažte, alebo zablokujte. Ak odmietnete používanie cookie, túto stránku budete môcť naďalej navštevovať, niektoré funkcie však nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám súvisiacich napríklad s prihlásením registrovaného užívateľa či nakupovaním. Ukladá sa jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve tejto webovej stránky.Typy súborov cookie sú:

 • dočasné súbory cookie – sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas trvania relácie a po jej ukončení sa odstránia.
 • trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Ponuka prevažnej časti prehliadačov internetu obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, t.j. prehliadač zvyčajne obsahuje možnosti, ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.Pri návšteve našej webovej stránky automaticky zhromažďujeme aj technické a štatistické údaje o využívaní internetového obchodu www.msdata.sk nastavením cookies. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa
 • typ a verzia prehliadača
 • webová stránka, z ktorej ste nás navštívili
 • používaný operačný systém
 • dátum a čas vašich návštev na jednotlivých webových stránkach
 • informácie týkajúce sa spojenia vašej návštevy s vašim oslovením
 • niektorým z marketingových komunikačných kanálov

Tieto údaje sa používajú na zlepšovanie funkcionality nášho e-shopu a kvality služieb a sú vyhodnocované výlučne anonymne a využívané len ako štatistické údaje.POUŽÍVANÍM SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS A GOOGLE TAG MANAGER. Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics a Google Tag Manager, ktoré sú analytickými službami poskytovanými spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics a Google Tag Manager používa cookies na analýzu užívateľského správania a lokality prístupu na naše stránky. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie anonymizácie IP spoločnosť Google skombinuje / anonymizuje poslednú časť adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania našich webových stránok, zostavovania prehľadov aktivity na webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s vyhodnotením optimalizácie webových stránok a užívateľským správaním zákazníkov. Spoločnosť Google vašu IP adresu nepriradí k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Súbory cookie môžete odmietnuť príslušným nastavením vášho počítača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využívať plnú funkcionalitu týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresu IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na internetovej stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Zakázať službu Google Analytics a získať ďalšie informácie o tejto službe môžete na tejto adrese: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na adrese: https: //www.google.de/intl/en_uk/policies/. Službu Google Analytics používame aj na štatistickú analýzu údajov služby cookie v službe AdWords. Ak s tý